Zoek
Winkelmand
Je hebt geen artikelen in jouw winkelmand.
Verlanglijst
Je hebt nog geen producten in jouw wishlist.
Kies land en taal
Mijn account

Disclaimer

Disclaimer van www.little-dutch.com (07-12-2021)

Artikel 1. Definities

1.1.               In deze disclaimer hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

a.          Little Dutch: Little Dutch Shop B.V. de gebruiker van deze disclaimer: Little Dutch Shop B.V. is gevestigd aan de Industrieweg 74 te Berkel en Rodenrijs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80295258;

b.          bezoeker: de persoon die de website bezoekt;

c.          Website: de verzameling pagina’s die via internet kunnen worden opgevraagd via
www.little-dutch.com dan wel enige andere domeinnamen die zijn of nog zullen worden geregistreerd op naam van Little Dutch en/of domeinnamen die Little Dutch gebruikt krachtens reeds verstrekte of nog te verstrekken licentie van de rechthebbende op die domeinnamen.

Artikel 2. Inhoud

  2.1.               Little Dutch heeft het recht de informatie en de functionaliteiten van de website en de inhoud van deze disclaimer te allen tijde aan te passen en/of uit te breiden en/of te verwijderen.

 2.2.               Little Dutch kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

  3.1.               Little Dutch is de eigenaar van de website.

  3.2.               Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de daarop aangeboden informatie, de teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s, berusten bij Little Dutch of bij haar licentiegevers.

  3.3.               Het is de bezoeker niet toegestaan, zonder toestemming van Little Dutch of de rechthebbende, de website, de daarop aangeboden informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te verveelvoudigen, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

  3.4.               Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.

  3.5.               Indien de bezoeker in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Little Dutch, dan is de bezoeker aansprakelijk voor alle schade die Little Dutch daardoor lijdt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

  4.1.               Door de bezoeker kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website staat. Little Dutch staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op de website staat. Indien de bezoeker er zeker van wil zijn dat de informatie correct is, dan dient de bezoeker telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met Little Dutch.

  4.2.               Little Dutch garandeert niet dat de website te allen tijde beschikbaar is en dat alle functionaliteiten altijd volledig beschikbaar zijn. Door technische omstandigheden is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

  4.3.               Little Dutch wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website en alle daarop aangeboden functionaliteiten uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden

  5.1.               Op de website staan links naar andere websites, zoals links naar social media websites of naar websites van winkels die producten van Little Dutch verkopen.

  5.2.               Door op een link naar een website van een derde te klikken verlaat de bezoeker de website. De bezoeker realiseert zich dat Little Dutch niet op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de websites van derden en/of voor het handelen van deze derden. Little Dutch garandeert niet dat de informatie op deze websites van goede kwaliteit is. Little Dutch heeft geen controle over de inhoud van de websites van derden. Derden kunnen de inhoud van hun website te allen tijde wijzigen. Van Little Dutch kan niet verwacht worden dat zij deze wijzigingen bijhoudt.

  5.3.               Het gebruik van links naar websites van derden en/of het gebruik van diensten die op deze websites worden aangeboden is voor risico van de bezoeken.